Strategija Internet Marketinga

 

U natrag desetak godina stvarala su se pravila digitalnog marketinga. Kako su se razvijale i stvarale različite tehničke i društvene platforme, tako je  način korištenja istih razvijao svoje finese.

Ljudi su na različite načine pokušavali osmisliti učinkovit princip ponude proizvoda kupcu, što se više kupcu pristupalo osobno i na pristupačniji način olakšavalo je online komunikaciju s kupcem te naravno kvalitetu same usluge.

Prvobitne teškoće u shvaćanju koncepta marketinga i prebacivanje sa offline (klasičnog bez internetskog) marketinga na online marketing, stvaralo je jednu vrst konfuzije. Ponuđači su nudili sve i svašta na svim mogućim mjestima, tako da su i kupci često bili zbunjeni što gdje i kako mogu nabaviti.

Ali do danas se cijeli sustav podosta iskristalizirao te su neki određeni načini Internet marketiranja postali pravilo.

 

Osnova marketinga je CILJ – ŠTO ŽELIMO POSTIĆI

Način kako to možemo kvalitetno postići je skup srodnih detalja koji zajedno trebaju skladno funkcionirati.

U marketingu se desio prvi korak preobražaja – pomicanje iz komfor zone. Prije je bilo dovoljno napraviti proizvod, pustiti ga u neki prodajni lanac, „lupiti dvije-tri reklame u novinama“ i proizvod se prodavao sam od sebe.

Samim zasićenjem tržišta danas je uloga marketinga uvelike drukčija. Ako napravite Internet stranicu, i samo sjedite i čekate, bez da ju promovirate, vjerujte nam, nitko vam neće doći na tu stranicu.

Nije to više “kao kada ste otvorili trgovinu u centru grada pa čekali da kupci sami ušetaju u trgovinu.

Bez poticaja-informiranja klijenata, danas vaši klijeti ne mogu tek tako saznati za vas i vaše usluge.

 

Prvenstveno u sklopu stvaranja samog proizvoda, brenda, ili bilo koje vrste poslovanja, potrebno je detaljno planirati marketinški put.

Ovisno čime se želite baviti, što promovirate, ovisi i kako, gdje i kada ćete to promovirati da bi dosegli što veću kvotu potencijalnih klijenata. Pravovaljano  informiranje potencijalnih klijenata je početak promoviranja. Ovisno o vašoj target skupini ovisi i putem kojih mreža želite promovirati poslovanje.

Društvene mreže i novinski portali su mjesta gdje klijentima direktno iznosite svoje programe, ali je jako uska linija utvrđivanja zanima li vašeg klijenta baš to što nudite ili će prijeći preko vašeg oglasa kao da ga nema. Premda na društvenim mrežama možete detaljno selektirati ciljanu skupinu klijenata.

 

 

Drugi način stjecanja klijenta je da na tražilicama klijent sam istražuje i pretražuju željene stavke. U toliko je vaša pozicija na tražilicama od krucijalne važnosti. Naravno možete sami financirati plaćene pozicije, ali uz kvalitetno odrađeni SEO, kvalitetna pozicija će se s vremenom sama postaviti.

 

 

Treći način – ili bolje rečeno, princip zadržavanja klijenta je kvalitetna komunikacija sa klijentom.

Najgore što vam se može desiti  je da klijenta izgubite, jednostavno jer ga onda morate ponovo tražiti i uložiti isti onaj napor i financije.

Klijent će kod vas ostati ako mu je zanimljivo. Objavom blogova, biltena (newsletter-a), promo poklona, raznih zanimljivih kampanja, zadržavate klijentovu pažnju i usmjerenost na vaše usluge/ponude.

 

Poanta je da budete sveprisutni, ali uz onoliko finih nijansi da ne pređete u dosadnog i napasnog ponuđača usluga.

Da bi se lakše orijentirali u cijelom tom univerzumu informacija, predstavljamo mapu strukture sadržaja Internet marketinga, ili nam se jednostavno obratite, rado ćemo vam pomoći u kreiranju strategije Internet marketinga.