Learning Managemen System (LMS)

Neprofitabilna dobrotvorna organizacija The AHA Foundation, pokrenula je za svoje korisnike online edukacije.


Sustav za online edukacije “Learning Managemen System “
, je sustav koji omogućuje korisniku kvaliteno učenje određene materije, te pristupanje završnom ispitu i dobivanje zasluženog autoriziranog certifikata.

Postoje različiti načini na koji korisnik može pristupiti lekcijama. Od besplatnih do više opcionalnih platežnih nivoa, ovisno o želji pružatelja usluga.

Nakon što se upiše i prijavi, dobije pristup ponuđenim lekcijama. Nakon završetka obuke, korisnik pristupa kratkom ispitu (kvizu), te nakon prolaska dobiva autorizirani certifikat u PDF formatu.
O svakom svom koraku-prolasku kursa, korisnik biva obaviješten i putem e-maila.

 

 

Pružatelj usluge kursa, sustav lako prilagođava različitim tematskim predavanjima. Način uređivanja stranica je istovjetan uređivanju stranica vlastitog CMS-a.

Drugi dio je ispit gdje se pitanja koncipiraju na principu odgovora DA ili NE, te odabir odgovora pod A, B, C, D. Na pitanje se može tražiti i pisani odgovor, odgovarati prilaganjem datoteke u različitim elektronskim dokumentima…

Ovisno o potrebi kurs se može koncipirati za prolaz sa različitim postotkom točnih odgovora, pa čak i na principu ankete (bez obveznog prolaska kursa točnim odgovaranjem na pitanja) u svrhu prikupljanja informacija.