SEO savjeti i trikovi

SEO – Search Engine Optimization (Optimizacija tražilica) je postala izrazito kompleksno područje koje iziskuje detaljan slijed ključnih koraka. Sastavili smo za Vas popis najboljih SEO savjeta i trikova koji će Vam pomoći da poboljšate rang Vaše Internet stranice.

Website Ranking – je postavka ranga Vaše Internet stranice – To je način na koji Google (i ostali sustavi tražilica) postavljaju rezultate pretraživanja ovisno o određenom  prioritetu.
Što stranica ima više poveznica, interakcije, ključnih zbivanja, sustav ju shvaća kao „važniju“ i time pozicionira na bolje mjesto.

 

Savjeti i Tehnike za analizu ključnih riječi

Osnova SEO optimizacije počinje zadovoljavanjem Onpage faktora, osnovnih opisnih parametara stranice.

Analiza ključnih riječi

 1. Koristite Google Keyword Planner
 2. Nađite manje konkurentne ključne riječi s visokim opsegom pretraživanja
 3. Odaberite ključne fraze
 4. Izdvojite  relativne ključne riječi prema relevantnosti sadržaja

Google Keyword Planner – Je Google-ov besplatni SEO alat koji pomaže kod odabira ključnih riječi pri pretraživanju odabirući relativne ideje za ključne riječ. To je koristan alat obzirom da je Google na vrhu tražilica po učestalosti korištenja.

Manje korištene riječi – dominacija pretrage – Odabir dominantne riječi je ključni dio SEO-a, jer što je Vaša ključna riječ posebnija, više će imati odjeka kod pretraživača. Što je riječ korištenija kod različitih ponuđača, znači da ju je teže povezati baš sa Vama, zato odaberite riječ koja se u što manjem opsegu može povezati baš sa Vama.

Odaberite ključne fraze – Osim odabira jedne ključne riječi, kreirajte i ključnu frazu, na isti način kao i ključnu riječ. Prilagođenu Vašim bitnim karakteristikama.

Izdvojite ključne riječi prema važnosti – Napravite popis Vaših korištenih ključnih riječi i fraza te ih zatim koristite u Vašim objavama tekstova bilo na stranici, u blogu. Na taj način će tražilice Vaše ključne riječi moći povezati sa Vašim sadržajem.

 

Izvrsni SEO savjeti za poboljšanje on-page optimizacije

 1. Zanimljiv članak uz primjeren opis
 2. Kvaliteta sadržaja
 3. Kratak i privlačan naslov
 4. Usmjerena meta deskripcija
 5. Optimalan količinski omjer ključnih riječi
 6. SEO – URL povezujući odnos koji pomaže jedan drugome
 7. Ključne riječi u prvom stavku
 8. Korištenje „hedingsa“
 9. Naglašavanje ključnih riječi
 10. Optimizacija slika

 

Zanimljiv članak uz primjeren opis – Ljudima su potrebni zanimljivi članci, dosadne stvari nitko ne čita, a još manje dijeli s drugima.  Privucite pažnju čitetelja sažetim naslovom koji smisleno opisuje bit članka.

Kvaliteta sadržaja – Ne kopirajte tekstove u cijelosti sa drugih web stranica. Google u obzir uzima cjelokupni sadržaj, pa će možda Vaš koji je potpuno isti kao neki sa bolje rangirane stranice, u pretraživanju jednostavno preskočiti.

Sažet i smislen naslov – Naslov mora sadržavati ključne riječi, povezive sa sadržajem, ne prelazite količinu od 65 znakova, suvišno je.

Ciljana meta deskripcija – Sažmite priču iz članka u max. 156 karaktera na način da kvalitetno i lijepo opiše sadržaj.

Optimalni omjer količine ključnih riječi – Održavajte količinu ključnih riječi zadovoljavajući pritom sve parametre sadržavanja ključnih riječi i u tekstu i u hedingzima (H1, H2, H3…).

SEO – URL povezujući – URL mora sadržavati ključne riječi, a ne besmislene termine. Sustav pretraživanja spaja/uspoređuje ključne riječi iz URL-a sa ključnim riječima unutar sadržaja, na taj način stvara „potpunu sliku“ o važnosti Vašeg teksta.

Ključne riječi u prvom stavku – Koristite ključne riječi u prvom stavku, tako će tražilice znati da naslov opisuje baš taj tekst.

Istaknite ključne riječi – Isticanjem ključnih riječi čitatelj bolje uočava bitno, a sustav tražilica prepoznaje odabrano kao relevantno.

Optimizirajte i slike – Slikama dajte ciljane nazive, opise i usmjerene navode koristeći ALT tagove.

 

Savjeti za poboljšanje Off-Page SEO

 1. Korištenje društvenih medija
 2. Kvalitetno stvaranje poveznica

Korištenje društvenih medija – Korištenjem društvenih mreža povećavate promet, a prometni signal je važan čimbenik kojim SEO sustavi određuju važnost neke stranice.

Kvalitetno stvaranje poveznica – Ne srljajte u prebrzom kreiranju linkova. Povratni (back) linkovi ne vrijede za kvantitetu, već za kvalitetu. Pišite svoje zanimljive i kvalitetne članke, a back linkovi će se već sami kvalitetno kreirati.