Što treba znati o Vašem budućem web dizajnu

Svaki dan se objavljuju tisuće novih web stranica. Par činjenica o kojima bi web dizajneri trebali voditi računa pa se nadamo da će vam pomoći kod odabira najboljeg dizajna (dizajnera) za vaše stranice.

1. Internet stranice izrađene u Flash tehnologiji su zastarjele. Svi znamo da flash animacije vizualno mogu privući kupce, ali u posljednjih deset godina stranice bazirane na flash tehnologiji su izgubile svoje sljedbenike zato što se flash animacije dugo učitavaju. Osim toga njihova izvedba u smislu SEO optimizacije je vrlo nezadovoljavajuća.
2. Web dizajn je više nego sam dizajn. Jedan od bitnih komponenti je optimizacija za tražilice (SEO- search engine optimization). To znači da web dizajneri koji rade na web projektima moraju imati znanje iz programskih tehnologija koji se koriste za izradu web stranica kao i o SEO principima. Nadalje tu je i potrebna kompatibilnost sa društvenim mrežama, usklađenost sa svjetskim dizajnerskim standardima i kompatibilnost sa pretraživačima.
3. Par sekundi za učitavanje je limit. Svaka stranica koja zahtjeva dugo učitavanje je greška u dizajnu. Posjetitelj će jednostavno otići na druge stranice koje se ne učitavaju dugo.
4. Žive slike (iz stvarnog života) je ono što posjetitelji vole. Prema nedavnim studijama o tome što posjetitelji najviše obraćaju pažnju došlo se do zaključka da web korisnici više obraćaju pažnju na slike sa životinjama, ljudima ili pticama nego prema recimo crtanim likovima. Najpoželjnije fotografije su bile lica beba. Na drugom kraju “poželjne” liste su recimo reklame.
5. Dizajn i održavanje stranice moraju biti usmjerene prema ciljevima vlasnika stranice. Stranice se zapravo vrte oko sadržaja stranice a ne oko animacija, reklama, slika itd.